Implanty Jednofazowe vs. Dwufazowe: Które są lepsze i dlaczego?

Implanty dentystyczne a protetyka: Jak połączyć funkcjonalność i estetykę?
10 kwietnia, 2024
Implanty zębowe: Koszty i opcje finansowania
10 kwietnia, 2024
Show all

Implanty Jednofazowe vs. Dwufazowe: Które są lepsze i dlaczego?

Implanty stomatologiczne są powszechnie stosowanym rozwiązaniem w przypadku utraty zębów. Jednakże, wybór między implantami jednofazowymi a dwufazowymi może stanowić poważną decyzję, mającą istotny wpływ na ostateczny rezultat leczenia. W niniejszym artykule przyjrzymy się głównym różnicom między tymi dwoma typami implantów oraz zastanowimy się, które z nich mogą być bardziej odpowiednie dla pacjentów w różnych sytuacjach klinicznych.

1. Czym są implanty jednofazowe i dwufazowe?

Implanty Jednofazowe: Te implanty składają się z jednego elementu, który jest wszczepiany bezpośrednio do kości szczęki lub żuchwy. Po zagojeniu się tkanki miękkiej, korona protetyczna jest mocowana bezpośrednio na szczycie implantu.

Implanty Dwufazowe: Są to implanty, które składają się z dwóch części. Pierwsza część, nazywana często „implantem” lub „komponentem chirurgicznym”, jest wszczepiana do kości. Po zagojeniu się tkanki, na implant przytwierdzany jest element nazwany „abutmentem”, który służy jako pośrednik między implantem a koroną protetyczną.

2. Różnice w procedurze chirurgicznej

Implanty Jednofazowe: Ich procedura chirurgiczna jest zazwyczaj prostsza, ponieważ wymagają jednego etapu wszczepienia. Jest to zazwyczaj szybsze, mniej inwazyjne i mniej bolesne dla pacjenta.

Implanty Dwufazowe: Procedura chirurgiczna obejmuje dwa etapy, co oznacza, że pacjent musi przejść przez dwie oddzielne operacje. Pierwsza operacja polega na wszczepieniu implantu do kości, a druga na zamocowaniu abutmentu. To podejście może wymagać więcej czasu na zagojenie się oraz może być bardziej inwazyjne i bolesne.

3. Stabilność i integracja z kością

Implanty Jednofazowe: Są bardziej podatne na obciążenie w trakcie procesu gojenia się, ponieważ korona protetyczna może wywierać siłę na implant. Jednakże, zazwyczaj integracja z kością zachodzi równie dobrze jak w przypadku implantów dwufazowych.

Implanty Dwufazowe: Po pierwszym etapie, kiedy tylko implant jest wszczepiany, nie ma obciążenia, co może sprzyjać lepszemu procesowi gojenia się i integracji z kością. Po drugim etapie, kiedy abutment jest dodawany, istnieje mniejsze ryzyko przenoszenia sił na implant podczas gojenia.

4. Estetyka i możliwości protetyczne

Implanty Jednofazowe: Ponieważ korona protetyczna jest mocowana bezpośrednio na szczycie implantu, może to dać bardziej naturalny wygląd oraz łatwiejszą obsługę higieniczną. Jednakże, w przypadku implantów jednofazowych, kształt i położenie implantu muszą być bardzo precyzyjne, aby osiągnąć optymalne estetyczne rezultaty.

Implanty Dwufazowe: Dają większą elastyczność w projektowaniu protetyki, ponieważ abutment może być dostosowany do uzyskania optymalnego kształtu i położenia korony protetycznej. To podejście może być korzystne w przypadku złożonych przypadków protetycznych, gdzie konieczne są bardziej zaawansowane techniki.

5. Koszty i czas leczenia

Implanty Jednofazowe: Zazwyczaj są tańsze, ponieważ wymagają mniej czasu i zasobów ludzkich w trakcie leczenia. Ponadto, z powodu jednego etapu chirurgicznego, koszty związane z wizytami pacjenta są również zazwyczaj niższe.

Implanty Dwufazowe: Ich cena może być wyższa ze względu na dwa etapy leczenia oraz dodatkowe koszty związane z abutmentem i koroną protetyczną. Ponadto, wymaga to również większej liczby wizyt pacjenta, co może zwiększyć koszty ogólne leczenia.

6. Podsumowanie

Wybór między implantami jednofazowymi a dwufazowymi zależy od wielu czynników, w tym od indywidualnych potrzeb pacjenta, preferencji dentysty, oraz sytuacji klinicznej. W niektórych przypadkach implanty jednofazowe mogą być lepszym rozwiązaniem ze względu na swoją prostotę i niższe koszty, podczas gdy w innych sytuacjach implanty dwufazowe mogą zapewnić większą elastyczność protetyczną oraz lepsze rezultaty estetyczne.

Warto pamiętać, że ostateczna decyzja powinna być podejmowana po dokładnej ocenie każdego przypadku przez specjalistę stomatologa, który będzie w stanie doradzić i zapewnić odpowiednie leczenie, które spełnia potrzeby i oczekiwania pacjenta.